Jdi na obsah Jdi na menu
 


Probíráme v říjnu

2. 10. 2017

30. 10. - 31. 10. 

Český jazyk: 

Předpony

 • předložky s/se, z/ze
 • O: předpony s-, vz-, z-
 • psaní skupin bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně
 • PS :
  • 32/1
  • 31/3,4
 • uč. 41 celá

Matematika: 

O: Násobení - pamětné i písemné

O: Pamětné i písemné dělení

O: jednotky času a hmotnosti

 • PS str. 6/16, 17

 

16. 10. - 25. 10. 

Český jazyk: 

Předpony

 • předložky s/se, z/ze
 • O: předpony s-, vz-, z-
 • O: psaní slov s předponami pod, nad, od, před,...
 • PS :
  • 26/7,8,
  • 29/1,2
  •  
 • uč.

Matematika: 

O: Počítání s výhodou

O: Komutativnost a asociativnost

O: Přednosti početních operací

O: Násobení - pamětné i písemné

O: Pamětné i písemné dělení

O: písemné dělení jednociferným dělitelem

Geometrie:

Opakování:

 • rýsování čtverce (pojmy vrchol, strana, strany rovnoběžné a kolmé)
 • Konstrukce obdélníka - opakování

 

9. 10. - 13. 10. 

Český jazyk: 

Předpony

 • zdvojené souhlásky
 • předpony s-, vz-, z-
 • PS 25/4, 26/5, 24/4, 18/8, 19/3
 • uč. 36, 37

Matematika: 

O: Počítání s výhodou

O: Komutativnost a asociativnost

O: Přednosti početních operací

O: Násobení - pamětné i písemné

Geometrie:

Opakování:

 • rýsování čtverce (pojmy vrchol, strana, strany rovnoběžné a kolmé)
 • geom. pojmy (oprava)

 

2. 10. - 6. 10. 

Český jazyk: 

Stavba slova

 • zdvojené souhlásky
 • přídavná jména s příponou -ný, -ní
 • PS str. 17

Matematika: 

Počítání s výhodou

PS str. 18 celá

Komutativnost a asociativnost

Přednosti početních operací

Geometrie:

Opakování: geometrické pojmy